Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport april 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer alla AD-domar som avkunnats i april:

 • AD 2019 nr 20, som handlar om uppsägning eller avskedande
  vid arbetsvägran, s 1
 • AD 2019 nr 21, som handlar om verkställighet av dom som inte har
  vunnit laga kraft – inhibition, s 7
 • AD 2019 nr 22, som handlar om företagsrekonstruktion, offentligt
  ackord och avtal om att anställningen ska upphöra, s 11
 • AD 2019 nr 24, som handlar om disciplinpåföljd, s 25
 • AD 2019 nr 25, som handlar om rättegångskostnaderna vid eftergiven
  talan, s 35
 • AD 2019 nr 26, som handlar om rättegångskostnaderna vid eftergiven
  talan, s 40

Ladda hem rapporten: AD-domar april 2019