Arbetsrättslig Intensivutbildning, grundläggande arbetsrätt

8 – 10 oktober + 5 – 6 november + tentamen 16 november 2019
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.

Läs mer och boka din plats här