Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport februari 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Februarirapporten innehåller följande domar från Arbetsdomstolen:

  • AD 2020 nr 5, som handlar om diskrimineringsersättning, s 1
  • AD 2020 nr 6, som handlar om skadestånd vid brott mot semesterlagen, s 3
  • AD 2020 nr 7, som handlar om begreppet arbetstid, s 9
  • AD 2020 nr 9, som handlar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, s 25
  • AD 2020 nr 11, som handlar om utnyttjande och röjande av företagshemlighet, s 39

Ladda hem rapporten: AD-domar februari 2020