Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport april 2020

 •  AD 2020 nr 17, som handlar om lönefordran och brott mot
  semesterlagen, s 1
 • AD 2020 nr 18, som handlar om utnyttjande eller röjande av
  företagshemlighet, s 7
 • AD 2020 nr 20, som handlar om arbetsgivares fordran på en
  arbetstagare, s 27
 • AD 2020 nr 21, som handlar om interimistiska förordnanden
  avseende företagshemligheter, s 31
 • AD 2020 nr 22, som handlar om avskedande vid påstående om
  oredlighet i forskning, s 41
 • AD 2020 nr 23, som handlar om provocerad uppsägning, s 51
 • AD 2020 nr 24, som handlar om avtal om anställningens upphörande,
  ogiltighet beträffande avveckling och provocerad uppsägning, s 67

Ladda hem rapporten: AD-domar april