Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juli 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Nu finns månadsrapporten, innehållande AD-domar avkunnade i juli, här för nedladdning.

  • AD 2020 nr 43,  som handlar om behörig domstol och statsimmunitet, s 1
  • AD 2020 nr 44,  som handlar om avskedande vid brott mot vandelsåtagande, s 13
  • AD 2020 nr 45,  som handlar om avskedande vid skadegörelse av arbetsgivarens egendom, s 23

Ladda hem rapporten: AD-domar juli 2020

Utdrag ur boken om LAS