Pressträff – Iseskogs förslag till modernisering av LAS

Välkommen till pressträff fredag 21 augusti kl. 13.30

Modernisering av arbetsrätten – inbjudan till pressträff

LAS-utredningen presenterade på försommaren ett förslag till vissa ändringar i lagen om anställningsskydd. Regeringen meddelade i sammanhanget att utredningens förslag inte kommer att genomföras. Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog överlämnar fredagen den 21 augusti 2020 ett komplett förslag (LAS under utveckling –  förslag om en ”modernare” lag) till ”modernisering” av LAS till regeringen. Iseskog är fristående och partsoberoende forskare, författare och debattör med en femtioårig erfarenhet av arbetsrätt.

Tommy Iseskog presenterar sina förslag på en pressträff fredagen den 21 augusti 2020 kl. 13.30 på Klara Strand, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm (närmaste T-banestation är T-centralen). Lokalen är rymlig och vi coronasäkrar i möjligaste mån.

Anmälan till:
08-611 11 19,
070-992 47 45 eller
[email protected]

Välkommen!

Ylva Telander

VD, Iseskogs Juridiska Konsultbyrå