Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport november 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Nu lackas det mot jul och vi på Iseskogs hoppas att ni alla får en riktigt fin adventidstid!

Novemberrapporten innehåller följande domar:
• AD 2020 nr 57, som handlar om utnyttjande eller röjande av
företagshemlighet, s 1
• AD 2020 nr 58, som handlar om uppsägning av arbetstagare med
funktionsnedsättning, s 5
• AD 2020 nr 59, som handlar om rättegångskostnader, s 17
• AD 2020 nr 64, som handlar om allmänt skadestånd vid
kollektivavtalsbrott, s 21
• AD 2020 nr 65, som handlar om primär förhandlingsskyldighet enligt
13 § medbestämmandelagen, s 25
• AD 2020 nr 66, som handlar om kollektivavtalsbrott, primär
förhandlingsskyldighet och skyddsombudets roll vid ändrat arbetstidsschema, s 35

Ladda hem rapporten: AD-domar november 2020