Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport december 2020

Hej vänner!
Vi välkomnar det nya året och stänger 2020 med årets sista domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2020 nr 68, som handlar om lönefordran och bevisbördan i
lönetvist, s 1
• AD 2020 nr 69, som handlar om förhandlingsskyldighet och
tvisteförhandling, s 9
• AD 2020 nr 70, som handlar om rätt till semesterersättning och
lön, s 21

Ladda hem rapporten: AD-domar december 2020