Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2021

Hej alla deltagare! Äntligen kickar vi igång 2021 ordentligt med nyheter från Arbetsdomstolen:

  • AD 2020 nr 1, som handlar om brott mot företagshemlighetslagen och upphovsrättslagen, s 1
  • AD 2020 nr 3, som handlar om uppsägningsbesked och anställningens upphörande vid tvist om giltigheten av en uppsägning, s 25

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2021