Bli helt uppdaterad på alla förändringar i LAS!

Varmt välkommen till en heldag, via Zoom, fredagen den 7 oktober kl 09.00-15.00. (lunch 12.00 – 13.00)

Tommy Iseskog avhandlar alla de förändringar som har genomförts och nu kommer att genomföras i lagen om anställningsskydd. De nya reglerna sätts in i sitt respektive sammanhang och lagändringarnas praktiska betydelse kommenteras.

Dagen avslutas med en frågestund!

Läs mer och boka din plats