Bli helt uppdaterad på alla förändringar i LAS!

Varmt välkommen till en heldag, via Zoom, fredagen den 18 november kl 09.00-15.00 (lunch 12.00 – 13.00).

Tommy Iseskog avhandlar alla de förändringar som har genomförts och nu kommer att genomföras i lagen om anställningsskydd. De nya reglerna sätts in i sitt respektive sammanhang och lagändringarnas praktiska betydelse kommenteras.

Dagen avslutas med en frågestund!

Läs mer och boka din plats