Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport november 2022

Hej alla deltagare
nu har Arbetsdomstolen kommit igång igen! Månadsrapporten innehåller följande domar:

• AD 2022 nr 45, som handlar om arbetstagarbegreppet och
inhyrning, s 1
• AD 2022 nr 47, som handlar om avskedande, ogiltigförklaring och
statsimmunitet, s 9
• AD 2022 nr 49, som handlar om uppsägning och avstängning av
arbetstagare som inte godkänts vid säkerhetsprövning, s 21
• AD 2022 nr 50, som handlar om avskedande på grund av vägran att
använda ansiktsmask under coronapandemin och tvisteförhandlingskravet, s 51

Ladda hem rapporten: AD-domar november 2022