Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport december 2022

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Vi önskar er en god fortsättning med den här decemberrapporten som innehåller följande domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2022 nr 52, som handlar om kollektivavtalstolkning – gemensam
partsvilja och ordalydelseprincipen, s 1
• AD 2022 nr 53, som handlar om lönediskriminering av föräldraledig
arbetstagare, s 7
• AD 2022 nr 55, som handlar om avskedande vid hot med anknytning
till arbetet, s 15
• AD 2022 nr 56, som handlar om avskedande vid olovlig frånvaro
som utgör arbetsvägran, s 23
• AD 2022 nr 57, som handlar om könsdiskriminering eller
diskriminering av föräldraledig, s 33
• AD 2022 nr 59, som handlar om primär förhandlingsskyldighet vid
anlitande av entreprenör, som i sin tur anlitar underentreprenör, s 49

Ladda hem rapporten: AD-domar december 2022