Artikel av Tommy Iseskog i SvD om ålfiske i grumligt vatten

”Ålaffären är en fråga om vandel”

Det centrala när det gäller PM Nilssons olagliga ålfiske handlar om respekten för grundläggande normer och regler i samhället, och därmed allmänhetens förtroende. Det skriver juristen Tommy Iseskog.

Länk till artikeln!