Intensivutbildning Steg 1, några platser kvar, sista anmälan 31 januari

Välkommen till vår eftertraktade och uppskattade 5-dagarsutbildning i arbetsrätt med Tommy Iseskog. Om det är de fantastiska omgivningarna på Krusenberg, den enastående maten eller kort och gott den unika utbildningen i arbetsrätt som gör att våra deltagare ger strålande betyg varje år är svårt att veta, men kombinationen är helt klart oslagbar!!

Utbildningen ger dig grundläggande och djupgående kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du har möjlighet att känna dig säker på hur du kan agera i arbetsrättsliga frågor.

Läs mer här!