Tommy intervjuad i tidningen Arbetet om dödsolyckor på jobbet

Mindre än var tionde dödsolycka på jobbet har lett till att arbetsgivaren straffas

På fem år har 220 människor dött på jobbet. Trots hårda krav på att arbetsgivare ska förhindra olyckor har endast 16 av dödsfallen lett till rättsliga påföljder för arbetsmiljöbrott.

Här kan du läsa hela artikeln