Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport februari 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Här kommer månadens domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2023 nr 7, som handlar om arbetstvist och Arbetsdomstolens behörighet, s 1
• AD 2023 nr 8, som handlar om tvisteförhandlingskrav, avvisande av talan och Arbetsdomstolens behörighet, s 5

Ladda hem rapporten: AD-domar februari