Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport Juni 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!

Hoppas att ni njuter av sommaren! Här kommer juni månads avkunnade AD-domar.

• AD 2023 nr 37, som handlar om arbetstagares rätt till lön, s 1
• AD 2023 nr 39, som handlar om avskedande vid felaktigt nyttjande
av studieledighet, s 5
• AD 2023 nr 42, som handlar om hindrande av regionalt
skyddsombud, s 15
• AD 2023 nr 43, som handlar om veto vid inhyrning av arbetskraft
och primär förhandlingsskyldighet före inhyrning av arbetskraft, s 27

MRjunij2023