TIAN-dagen 2023

Varmt välkommen till årets TIAN-dag den 21 september!

Tommy går igenom det gångna årets intressantaste AD-domar som bla handlar om Avskedande och Könsdiskriminering vid rekrytering.

• Avskedande av arbetstagare som hotat arbetskamrat utanför jobbet (AD 2022 nr 55)
• Avskedande av arbetstagare som varit olovligt frånvarande (AD 2022 nr 56)
• Könsdiskriminering vid rekrytering (AD 2022 nr 57)

Läs mer och boka här