Arbetsbrist

Digitalt seminarium om arbetsbrist med Tommy Iseskog, 09.00  12.00 den 8 december

I det rådande arbetsmarknadsläget är regelverket rörande arbetsbrist synnerligen aktuellt. Arbetsbrist kan naturligtvis handla om brist på arbete, men det är mycket viktigt att notera att begreppet arbetsbrist inkluderar alla typer av verksamhetsskäl till förändring. I praktiken kan alltså arbetsbristen exempelvis handla om omorganisation, behov av kompetensväxling eller besparingskrav i verksamheten. På vårt digitala seminarium om arbetsbrist kommer Tommy Iseskog att främst avhandla följande frågor.

Läs mer här!