Fördjupning och nyhetsuppdatering – Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 3

Den 30, 31 januari och 1 februari 2024 är det dags för årets fördjupnings- och uppdateringskurs på Krusenberg Herrgård!

Under utbildningen går Tommy Iseskog på djupet igenom olika aktuella teman och till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen. Härutöver avhandlar vi andra aktuella förändringar och kommande förslag om lagändringar. Det finns också alltid tid för deltagarna att ta upp egna frågor och frågeställningar inom hela arbetsrättsområdet. Den här kursen kan man gå om igen då den varje år har helt nytt innehåll!

Årets fördjupningskurs kommer bl a att innehålla följande teman.

– Hur fungerar de nya LAS-reglerna i praktiken?

– Säkerhetsprövning i ett arbetsrättsligt sammanhang

– Olika former av arbetsbrist och förhållandet mellan undantag vid turordning och diskrimineringslagen

– Vandelsåtagande i ett anställningsavtal

– Minimilönedirektivet ska implementeras i svensk rätt, vad innebär detta?

– Hur fungerar egentligen arbetstidslagens och arbetstidsdirektivets regler om dygnsvila, veckovila, nattarbete och rast?