Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!

Här kommer AD-domarna som avkunnats i maj månad:

• AD 2020 nr 26, som handlar om avskedande vid
förtroendeförbrukande handling, s 1

• AD 2020 nr 27, som handlar om avtal om särskild
rekryteringsersättning, s 31

• AD 2020 nr 29, som handlar om medgiven talan –
förhandlingsvägran, s 35

• AD 2020 nr 30, som handlar om avskedande vid
förtroendeförbrukande handling av arbetstagare
med eventuell alkoholsjukdom, s 37

• AD 2020 nr 31, som handlar om fastställelsetalan avseende
ekonomiskt skadestånd vid uppsägning, s 43

 

Ladda hem rapporten: AD-domar maj

Ladda hem Powerpoint med Arbetsrättsutredningens förslag