Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juni 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,

Med junidomarna från Arbetsdomstolen passar vi på att önska alla en riktigt härlig sommar!

  • AD 2020 nr 33, som handlar om kollektivavtalstolkning – ordalydelseprincipen, s 1
  • AD 2020 nr 34, som handlar om avtal om skenavtal om anställning och tillämplig lag, s 7
  • AD 2020 nr 35, som handlar om avvisande av talan, behörig domstol och tillämplig lag, s 15
  • AD 2020 nr 38, som handlar om uppsägningstid i provanställningsavtal, s 21
  • AD 2020 nr 39, som handlar om rätt till lön och uppsägningslön, s 25
  • AD 2020 nr 40, som handlar om begreppet stridsåtgärd, s 31
  • AD 2020 nr 41, som handlar om medgiven talan avseende ogiltigförklaring av uppsägning, s 47

Ladda hem rapporten: AD-domar juni 2020