Aktuell Arbetsrätt: månadsrapport december 2021

Vi önskar er alla en god fortsättning på julen och ett riktigt gott nytt år med årets sista månadsrapport från Arbetsdomstolen som innehåller följande domar:

• AD 2021 nr 64, som handlar om kollektivavtalstolkning beträffande
dygnsvila, s 1
• AD 2021 nr 67, som handlar om avskedande vid våld och trakasserier
på arbetsplatsen, s 13
• AD 2021 nr 69, som handlar om undanträngande av kollektivavtal
och dom utan att utfärda stämning, s 21

Ladda hem rapporten: AD-domar december 2021