Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2022

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Nu är det nya året även invigt hos arbetsdomstolen och här kommer årets första månadsrapport som innehåller följande domar:

  • AD 2022 nr 2, som handlar om disciplinär åtgärd, avstängning eller försättande ur tjänstgöring, s 1
  • AD 2022 nr 3, som handlar om avskedande av polis som förtigit information och lämnat oriktiga uppgifter vid säkerhetsprövning, s 9
  • AD 2022 nr 4, som handlar om förläggning av partiell föräldraledighet och diskriminering av föräldraledig, s 37
  • AD 2022 nr 6, som handlar om kollektivavtalsbrott och medgiven talan, s 49
  • AD 2022 nr 7, som handlar om uppsägning vid arbetsbrist, skäligtomplaceringserbjudande och turordningsreglerna, s 51

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2022