Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport September 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!

Här kommer septemberrapporten som innehåller följande domar

  • AD 2023 nr 47,som handlar om föreningsrättskränkning och könsdiskriminering vid säkerhetsprövning, s 1
  • AD 2023 nr 50,som handlar om arbetstvist och obehörigdomstol, s 11
  • AD 2023 nr 51,som handlar om tolkning av förhandlingsordning i kollektivavtal, s 13

MRsept2023